USCIS thay đổi chính sách về sự hiện diện bất hợp pháp của du học sinh out of status

 

WASHINGTON — Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa gửi bản ghi nhớ chính sách về việc thay đổi cách tính toán cho sự hiện diện bất hợp pháp cho du học sinh và sinh viên trao đổi trong các diện visa F, J, và M, bao gồm F-2, J-2, hoặc những người phụ thuộc M-2, những người không duy trì được tình trạng của họ tại Hoa Kỳ.

Chính sách này phù hợp với Lệnh điều hành của Tổng thống Trump: Tăng cường an toàn công cộng trong nội địa Hoa Kỳ để thi hành luật nhập cư của quốc gia và sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 8 năm 2018.

“USCIS được dành riêng cho sứ mệnh của chúng tôi nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư. Những người thuộc visa không định cư F, J và M được nhận vào Hoa Kỳ cho một mục đích cụ thể và khi mục đích đó kết thúc, chúng tôi mong đợi họ rời khỏi Mỹ, hoặc chuyển sang một tình trạng nhập cư hợp pháp khác, ”Giám đốc USCIS L. Francis Cissna nói. “Thông điệp này rất rõ ràng: Những người không di dân này không thể vượt quá thời gian nhập học của họ hoặc vi phạm các điều khoản nhập học và ở lại bất hợp pháp tại Hoa Kỳ nữa.”

Các cá nhân thuộc diện visa F, J và M không thể duy trì visa hợp lệ của mình trước ngày 9 tháng 8 năm 2018, sẽ bắt đầu tích luỹ thời gian cư trú bất hợp pháp của mình tính từ vào ngày đó, trừ khi họ đã bắt đầu tích lũy hiện diện bất hợp pháp, sớm nhất là bất kỳ những điều sau đây:

Ngày sau khi DHS từ chối yêu cầu phúc lợi di trú, nếu DHS phát hiện chính thức rằng cá nhân đó đã vi phạm tình trạng không di dân của mình trong khi xem xét một yêu cầu về quyền lợi di trú khác;

Ngày sau khi I-94 hết hạn; hoặc là

Ngày sau khi một thẩm phán di trú hoặc trong một số trường hợp nhất định, Ban Kháng Cáo Di Trú (BIA), ra lệnh cho họ bị loại, trục xuất, hoặc bị loại bỏ (dù quyết định đó có bị kháng cáo) hay không.

Các cá nhân có visa F, J hoặc M không duy trì trạng thái hợp lệ vào hoặc sau ngày 9 tháng 8 năm 2018, sẽ bắt đầu tích lũy thời gian của sự hiện diện bất hợp pháp vào sớm nhất của bất kỳ điều nào sau đây:

  • Ngày sau khi họ không còn theo đuổi quá trình học tập hoặc hoạt động được ủy quyền, hoặc ngày sau khi họ tham gia vào một hoạt động trái phép
  • Ngày sau khi hoàn thành khóa học hoặc chương trình, bao gồm bất kỳ khóa đào tạo thực hành nào được ủy quyền cộng với bất kỳ thời gian gia hạn được ủy quyền nào
  • Ngày sau khi I-94 hết hạn
  • Ngày sau khi một thẩm phán nhập cư, hoặc trong một số trường hợp, BIA, ra lệnh cho họ loại trừ, trục xuất, hoặc bị loại bỏ (cho dù quyết định đó có bị kháng cáo) hay không.

Cá nhân đã tích lũy hơn 180 ngày hiện diện bất hợp pháp trong một lần duy nhất, và sau đó rời khỏi nước Mỹ, có thể phải chịu cấm nhập học trong vòng ba năm hoặc 10 năm, tùy thuộc vào mức độ hiện diện bất hợp pháp mà họ tích luỹ trước khi họ rời Hoa Kỳ. Cá nhân đã tích lũy tổng thời gian tồn tại nhiều hơn một năm bất hợp pháp, dù ở một lần hay trong nhiều lần lưu trú tại Hoa Kỳ và sau đó đi vào lại hoặc cố gắng vào lại Hoa Kỳ mà không được chấp nhận thì sẽ vĩnh viễn không được vào lại Hoa Kỳ.

Những đối tượng thanh khoản ba năm, 10 năm hoặc vĩnh viễn bất hợp pháp để nhập học thường không đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực, nhập học hoặc điều chỉnh trạng thái vĩnh viễn trừ khi họ đủ điều kiện được miễn không bị cấm nhập học nữa hoặc được các hình thức miễn phạt khác.

Biên bản ghi nhớ chính sách này đang cập nhật Chương 40.9.2 của Sổ tay Hướng dẫn sử dụng của USCIS Adjudicator.

USCIS đang chấp nhận nhận xét về bản ghi nhớ chính sách. Khoảng thời gian nhận xét công khai 30 ngày bắt đầu ngày 11 tháng 5 và đóng vào ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Lược dịch từ https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-changing-policy-accrued-unlawful-presence-nonimmigrant-students-and-exchange-visitors

No Comments

Post A Comment