Làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp

Nếu bạn muốn làm việc sau khi hoàn tất việc học tập tại Canada, bạn có thể đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.
Các chương trình sau đây có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên đủ điều kiện:

Chương trình sau đại học

Đây là chương trình cho phép sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada (trường đại học hoặc cao đẳng) có được kinh nghiệm làm việc lên đến 3 năm tại Canada thông qua giấy phép lao động đặc biệt được cấp cho thời lượng của chương trình học.
Bạn sẽ Đủ điều kiện nếu bạn:

 • Học toàn thời gian ở Canada.
 • Tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục công lập sau trung học, cơ sở giáo dục tư thục sau trung học, hoặc một cơ sở tư nhân được ủy quyền bởi chính quyền cấp tỉnh được phép trao bằng.
 • Học trong một chương trình dài ít nhất 8 tháng.
 • Đăng kí giấy phép lao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận rằng bạn đã hoàn thành chương trình học tập của bạn.
 • Đã nhận được thông báo rằng bạn đủ điều kiện để có được bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ của bạn.
 • Có giấy phép học tập hợp lệ khi bạn nộp đơn.

Chương trình The Canadian Experience Class (Tạm dịch: Lớp học kinh nghiệm Canada)

Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada (trường đại học hoặc cao đẳng) xin định cư ở Canada.
Để đủ điều kiện, bạn phải làm quen thuộc với xã hội Canada, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, có kinh nghiệm làm việc tốt, và có thể đóng góp vào nền kinh tế Canada.
Bạn sẽ hội đủ điều kiện nếu bạn:

 • Có kế hoạch sống ngoài tỉnh Quebec.
 • Tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada với ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn toàn thời gian (hoặc tương đương) tại Canada.
 • Có được kinh nghiệm làm việc tại Canada với công việc thích hợp hoặc được cho phép học tập.
 • Nộp đơn của bạn trong thời gian làm việc tại Canada – hoặc – trong vòng 1 năm sau khi rời khỏi công việc tại Canada.
 • Đã hoàn thành bài kiểm tra đánh giá ngôn ngữ độc lập (từ một cơ quan được chỉ định bởi Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada)
No Comments

Post A Comment